En weer hebben we onze krachten gebundeld! Deze digibordles Sneeuwpoppen is gemaakt in samenwerking met juf Sanne. Klik hier voor concreet verwerkingsmateriaal.