Deze les, waarin het doel categoriseren voorop staat, is verdeeld in twee niveaus. In het eerste niveau krijgen de kinderen vier plaatjes van dieren te zien. Ze kiezen het dier uit dat niet in het rijtje thuishoort. In het eerste niveau is dit het dier dat anders is dan de andere plaatjes.
In niveau twee moeten de kinderen goed nadenken welke eigenschap één dier niet bevat dat de andere dieren wel overeenkomstig hebben. Een pittige les waarbij de redenatie van de kinderen van belang is.