In deze speciale digibordles kunnen de kinderen acht verschillende spellen doen waar in verschillende begrippen worden aangeboden.
De boeken gaan van dik naar dun. In dit spel kiezen de kinderen steeds het dikste of het dunste boek. Weten de kinderen ook wat het op één na dikste of dunste boek is?
Bij de Pieten zijn de kinderen bezig met de begrippen links, rechts, midden, eerste, laatste en naast.
Bij het spel met de pakjes komen de begrippen groot en klein aan de orde. Daarnaast wordt er gevraagd welke pakjes groter dan of kleiner dan een voorbeeld plaatje zijn.
De mijters gaan van breed naar smal. Ook in dit spel wordt een vergelijking gevraagd, Welke mijter is kleiner dan het voorbeeld of juist groter.
Bij de daken kijken de kinderen naar de hoogte van schoorsteen. Welke schoorsteen is het hoogst en welke het laagst.
De staffen gaan van lang naar kort en ook daar wordt gevraagd welke de op één na langste of de op één na kortste is.
Bij de zakken oefenen we de begrippen van vol naar leeg. Ook maken de kinderen weer een vergeljking, welke zak is leger dan het voorbeeld, of juist voller?
De Pieten dragen een prachtige muts met mooie veren. Maar niet alle veren zijn even lang. Welke veer is het langst, en welke het kortst? Welke veer is langer of juist korter dan het voorbeeld?
De begrippen die in deze les naar voren komen:
dik – dun
links – rechts – midden -naast -eerste – laatste
groot – klein -groter dan – kleiner dan – even groot
smal – breed – smaller – breder
hoog – laag -hoger -lager
lang – kort – langer – korter
vol – leeg – voller – leger