Vandaag bereikte het bezoekers aantal van mijn yurlspagina het getal 200000!!!

Wat een enorm aantal en dan te bedenken dat het bezoekers aantal in januari nog op 150000 bezoekers stond. Dat betekent 50000 bezoekers in 3 maanden.  Hieraan zou je kunnen concluderen dat het digibord gebruik bij kleuters is toegenomen en dat is een goede ontwikkeling! Ik hoop dat deze ontwikkeling in dit tempo door blijft gaan en daar draag ik graag mijn steentje aan bij!